az en  ru 

Murad Bağırzadə

Bağırzadə

Murad Bağırzadə – 2002-ci ildən AzPMA-da IPMA-nın birinci asessoru, iqtisadiyyat elmlər namizədi, PM təlim kursları üzrə təlimçidir. Onun tərəfindən 100-dən artıq layihə menecerinin qiymətləndirilməsi aparılmışdır ki, onlardan 9-u - aparıcı layihə menecerləridir (IPMA level B).

Peşəkar fəaliyyəti

  • Dünya Bankının Beynəlxalq Distant Təlim Proqramlarının Milli Koordinatoru (Yoxsulluğun Azaldalması, Pensiya Təminatı Sisteminin Təkmilləşdirilməsi);
  • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında mühazirəçi;
  • Sosial layihələndirmə, islahat proqramları, bələdiyyə idarəçiliyi, sosiologiya və strateji idarəetmə sahələrində 40-dan çox elmi məqalə və nəşrin müəllifi;
  • Bir neçə monoqrafiya, dərslik, və dərs vəsaitinin həmmüəllifi;
  • UNDP-UNDCP-də layihə direktoru (1997-2004);
  • Layihələrin idarə edilməsi beynəlxalq assosiasiyasının sertifikatlaşdırılmış və aparıcı treneri;
  • Dünya Bankı, Asiya İinkişaf Bankı, Beynəlxalq Maliyyə və Hümanitar Təşkilatlarının Azərbaycanda 15-dən çox layihələr üzrə konsultantı
  • 15 il təlimçi/ müəllimlik staji; Layihələrlə iş stajı – 27 il.
  Asessor IPMA, IPMA Level B
Siyahıya qayiıtmaq
Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.