fbpx

Beynəlxalq sertifikasiya imtahanı

be23df65cd52906e1689a5ecb23b7f77[1]
A dərəcəsi

Bu dərəcə üzrə mütəxəssis layihə komandasında LAYİHƏLƏR DİREKTORU funksiyasını icra edir.

1df02c02fcbae56a78afb8a0540aa051[1]
C dərəcəsi

Bu dərəcə üzrə mütəxəssis layihə komandasında LAYİHƏ MENECERİ funksiyasını icra edir.

3383e394b563ed9b652bc2773af30055[1]
B dərəcəsi

Bu dərəcə üzrə mütəxəssis layihə komandasında APARICI LAYİHƏ MENECERİ funksiyasını icra edir.

75f437b55f85da86ba91c712fa6565aa[1]
D dərəcəsi

Bu dərəcə üzrə mütəxəssis layihə komandasında LAYİHƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ SERTİFİKATLAŞDIRILMIŞ MÜTƏXƏSSİS funksiyasını icra edir.