IPMA-nın Azərbaycanda beynəlxalq sertifikatlaşdırma mərhələləri
Dərəcə/səviyyə Bacarıq                 Sertifikatlaşdırma prosesi      Sertifikatların etibarlılıq müddəti
    Mərhələ 1   Mərhələ 2    Mərhələ 3
Sertifikatlaşdırılmış layihələr direktoru
IPMA A dərəcəsi
Təcrübə və bilik    Ərizə, CV, layihələr siyahısı, rəylər, özünü-qiymətləndirmə

  
Layihələr direktoru hesabatı  Müsahibə,
workshop 
   
         5 il
Sertifikatlaşdırılmış aparıcı layihə meneceri 
IPMA B dərəcəsi
Layihə hesabatı      Müsahibə,
workshop 
Sertifikatlaşdırılmış layihə meneceri
IPMA C dərəcəsi
Layihə hesabatı, yazılı imtahan
Layihələrin idarə edilməsi üzrə sertifikatlaşdırılmış mütəxəssis
IPMA D dərəcəsi
  Bilik Ərizə, CV,   özünü-qiymətləndirmə Yazılı imtahan
İlkin sertifikatlaşdırma prosesinin mərhələləri
Proseslər     IPMA sertifikatlaşdırma dərəcələri                                                                                    

А

B

C

D

Ərizə; CV

x

x

x

x

Özünü-qiymətləndirmə                                                        

x

x

x

x

Layihələr, proqram, portfel siyahısı

x

x

x


Rəylər

x

x

x


Hesabat təklifi

x

x

x


Sertifikatlaşdırma prosesinin keçirilməsi
üzrə icazə

x

x

x

x

Yazılı imtahanx

x

Layihə hesabatı

x

x

x


Müsahibə

x

x

x


Workshop

x

x

x


Sertifikatlaşdırma komissiyasının qərarı:

sertifikatın təqdimatı və qeydiyyatı

x

x

x

x