Sertifikatlaşdırmanın keçirilməsi üzrə qiymətlər:

Sertifikat dərəcəsi                  PMC IPMA            PPMC IPMA         
Məbləğ   700 avro
  1000 avro

Sertifikasiyanın qiymətinə səviyyədən asılı olmayaraq aşağıdaki metodik materiallar daxildir:

  • Sertifikasiya üzrə namizdə üçün göstərişlər
  • Sənədləşmə dəsti (elektron formatda)
  • Normativ sənəd – “Layihələrin idarə edilməsi. Peşəkar biliklərin əsası”

  • Peşəkarların kompetensiyasına olan milli tələblər. Versiya 3.1

  • Normativ sənəd – Layihələrin idarə edilməsi üzrə Konsltantların IPMA kompetensiyası üzrə tələblərinə Əlavə. Versiya 1.0