Planlar

3 Oktyabr 2016 Fəal
Qiymətlər 300 AZN
Dil Ingilis dili (tərcümə ilə)

Təli̇mçi̇ haqda qi̇sa təqdi̇mat

Gilbert Silvius (1963) – Niderlandda LOI Tətbiqi Elmlər Universitetində layihə və proqram menecmenti üzrə professordur. O, Niderlandda layihələrin idarə edilməsi üzrə ilk magistraturanın təşəbbüsçü və akademik lideridir, eləcə də, Johannesburg, Vienna, Manchester, Antwerp, Berlin and Malmö universitelərində mühazirəçidir. Gilbert öz mühazirə və tədqiqatlarında dayanıqlı inkişaf (sustainablility) konsepsiyasının layihələr və layihə menecmenti inteqrasiyasına böyük diqqət ayırır. O, layihə menecmentinin dayanıqlı inkişafı üzrə bir sıra kitablar nəşr etdirmişdir və 2013-cü ildə ”Yaşıl layihə menecmenti” (Green Project Management) mükafatını almışdır.

Bundan əlavə, Gilbert Silvius tanınmış akademik, müxtəlif sahələrdə və layihələrdə çalışan 20 illik təcrübəyə malik layihə meceridir. Gilbert – IPMA, PMI-nın üzvüdür və ISO 21500 – Layihələrin idarə edilməsi üzrə təlimat standartının işlənib hazırlanmasına cəlb edilmişdir.

Ətraflı  
Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.