az en  ru 

IPMA proqramına hazırlıq üzrə "Layihələrin idarə edilməsinin əsasları" təlimi

IPMA proqramına hazırlıq üzrə "Layihələrin idarə edilməsinin əsasları" təlimi
5 Avqust 2016 Fəal
Qiymətlər 500 AZN
Dil Rus
Layihə sifarişi
AzPMA Azərbaycanın layihə menecerləri və layihə rəhbərlərini IPMA-nın 4-dərəcəli sertifikatlaşdırma proqramına dəvət edir. Sənədlər 10 iyul tarixinədək qəbul edilir. Layihələrlə işləyən və ya layihə işinin istənilən sahəsi isə maraqlanan hər bir menecer bu proqramda iştirak edə bilər. Proqramın sonunda namizəd dünyanın bütün ölkəsi tərəfindən tanınan IPMA beynəlxalq sertifikatına yiyiələnəcəkdir.

Proqram - təlim və imtahandan ibarətdir. «Layihələrin idarə edilməsinin əsasları» təlimi AzPMA-nın peşəkar təlimçiləri tərəfindən namizədə münasib dildə (azərbaycan, rus, ingilis) aparılacaqdır. Təlim 24 saat davam etməklə, axşam saatlarnda 2 saat keçirilərək ümumilikdə 12 dərsdən ibarət olacaqdır.

Программа тренинга «Основы управления проектами» по подготовке к международной сертификации IPMA

 Занятия      Модули    Часы          Даты      Тренер      Продолжительность
           Технические компетенции
     1 Первоначальное тестирование.
Ввод к проектному менеджменту
1.  Запуск проекта
2. Успешность управления проектом.
3. Заинтересованные стороны
     2   12.08.2016
Фарид Надиров      19.00-21.00
     2 4. Работа команды.
5. Требования и задачи проекта.
6. Замысел и итоговый продукт проекта.
Дискуссия, задания, домашнее задание
     2  15.08.2016 Фарид Надиров      19.00-21.00
     3 7. Структуры проекта. 
8. Проектная организация.
9. Ресурсы
10. Время и фазы проекта
Дискуссия, задания, домашнее задание
     2  17.08.2016 Фарид Надиров      19.00-21.00
     4 11. Затраты и финансы
12. Проектный риск и возможности.
13. Качество.
Дискуссия, задания, домашнее задание
     2  19.08.2016 Эльвин Ахундов         19.00-21.00
     5 14. Закупки и контракты. 
15. Коммуникация  
16. Изменения. 
Дискуссия, задания, домашнее задание
     2   22.08.2016 Эльвин Ахундов      19.00-21.00
     6 17. Разрешение проблем.  
18. Информация и документация.  
19. Контроль и отчетность.
20. Закрытие проекта
Дискуссия, задания, домашнее задание
     2   24.08.2016 Эльвин Ахундов      19.00-21.00
           Поведенческие компетенции
     7 21. Лидерство.
22. Участие и мотивация.
23. Самоконтроль.
24. Уверенность в себе.      
25.Разрядка.
Бизнес-игры, тесты
     2 26.08.2016 Фарид Надиров
     19.00-21.00
     8 26. Открытость.
27. Творчество
28. Ориентация на результат.
29. Продуктивность.
30. Согласование.
Тесты, бизнес-игры
     2 29.08.2016 Фарид Надиров
     19.00-21.00
    9  31. Переговоры.
32. Конфликты и кризисы.
33. Надежность.
34.  Понимание ценностей.
35.  Этика.
    2 31.08.2016 Фарид Надиров      19.00-21.00
           Контекстуальные компетенции
     10 36. Проектно-ориентированное управление.
37. Программно-ориентированное управление.
38. Портфельно-ориентированное управление.
39. Осуществление ППП

Дискуссия о данных элементах

     2 02.09.2016    Имран Зиятлы      19.00-21.00
     11 40. Постоянная организация.
41. Предпринимательская деятельность
42. Системы, продукты и технология.
43. Управление персоналом.
44. Здоровье, безопасность, охрана труда и окружающей среды.
45. Финансы
46. Юридические аспекты
Дискуссия о данных элементах, домашнее задание
     2 05.09.2016    Имран Зиятлы      19.00-21.00
     12 Практическое занятие по программному обеспечению
Microsoft Project
Дискуссия о результатах
     2 07.09.2016   Эльвин Ахундов       19.00-21.00


Daha sonra namizədlər imtahan verəcək, eləcə də, interaktiv praktiki sessiyada komanda işi zamanı qiymətləndiriləcəklər. IPMA "C” dərəcəsi üzrə namizədlər layihə hesabatı təqdim edəcək və asessorlar ilə müsahibədən keçəcəklər. Sonda məzunlar IPMA-nın sertifikatını alaraq, beynəlxalq layihə meneceri statusuna yiyələnəcəklər. Mütəxəssisdən başlayaraq layihələr rəhbərinə kimi olan dörd-dərəcəli sertifikatlaşdırma sistemi (A, B, C, D) namizədin beynəlxalq dərəcəsini təsdiq edir.

Bütün sertifikatlar beynəlxalq və milli reyestrdən qeydiyyatdan keçir.
Qeydiyyat 10 iyul tarixinədək açıqdır: info@ipma.az , тел.:+994 12 404 18 60 (ext.2498), mob.: +99 455 511 95 98

Biz gələcəyimizin falına baxmırıq – biz onu qururuq!

Təlimçilər

Beynəlxalq neft-qaz layihələri və biznes proseslərinin idarə edilməsi sahələrində 10 ildən artıq təcrübəyə malikdir.

Layihələrdə və layihələrin idarə edilməsində dayanıqlıq və tarazlıq məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır.

Layihələrin İdarə Edilməsi (LİE ) və Mind Mappinq sahələri üzrə təcrübəli Təlimçi / Müəllim;

Siyahıya qayiıtmaq
Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.