az en  ru 

Bütün kurslar

Silvius

Silvius Gilbert (Niderland)

  fəlsəfə elmlər doktoru, MBA magistri

Gilbert Silvius (1963) – Niderlandda LOI Tətbiqi Elmlər Universitetində layihə və proqram menecmenti üzrə professordur. O, Niderlandda layihələrin idarə edilməsi üzrə ilk magistraturanın təşəbbüsçü və akademik lideridir, eləcə də, Johannesburg, Vienna, Manchester, Antwerp, Berlin and Malmö universitelərində mühazirəçidir. Gilbert öz mühazirə və tədqiqatlarında dayanıqlı inkişaf (sustainablility) konsepsiyasının layihələr və layihə menecmenti inteqrasiyasına böyük diqqət ayırır.   O, layihə menecmentinin dayanıqlı inkişafı üzrə bir sıra kitablar nəşr etdirmişdir və 2013-cü ildə ”Yaşıl layihə menecmenti”  (Green Project Management) mükafatını almışdır.

Bundan əlavə, Gilbert Silvius tanınmış akademik, müxtəlif sahələrdə və layihələrdə çalışan 20 illik təcrübəyə malik layihə meceridir. Gilbert – IPMA, PMI-nın üzvüdür və ISO 21500 – Layihələrin idarə edilməsi üzrə təlimat standartının işlənib hazırlanmasına cəlb edilmişdir. 


Siyahıya qayiıtmaq

1000 AZN
Azərbaycan

Layihələrin idarə edilməsi üzrə korporativ məlumat sistemi hər bir layihə iştirakçısını qarşısında duran məqsədə çatmaq üçün proqram modulları ilə təmin etməlidir. Primavera proqram təminatı-müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən layihə komandasını xüsusiləşdirilmiş alətlər ilə təmin etməyə imkan yaradır.
Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası 01 dekabr tarixindən etibarən Primavera proqram təminatı üzrə təlimə start verir. Təlim 16 saat olmaqla 8 dərs davam edəcəkdir. Dərslər iş vaxtından sonra keçiriləcəkdir.

120 $
English

Как того требует любое начинание проект должен протекать и достигать финала с учетом определенных ограничений. Классически эти ограничения определены как содержание проекта, время и стоимость. Они также относятся к Треугольнику Управления проектами, где каждая его сторона представляет ограничение. Изменение одной стороны треугольника влияет на другие стороны. Дальнейшее уточнение ограничений выделило из содержания качество и действие, превратив качество в четвертое ограничение.

Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.