az en  ru 
Tanaka

Tanaka Hiroşi

  Professor, doktor, P2M sisteminin müəllifi

20 il ərzində iri yapon layihələşdirmə– Dzhudishi şirkətinə rəhbərlik edir.  Layihələrin İdarə Edilməsi Yapon Assosiasiyasının təsisçisi və prezidenti, “P2M – müəssisə innovasiyaları əsasında layihə və proqramların idarə edilməsi” sisteminin müəllifi, Lil və Paris (Fransa) Menecment Universitetinin professoru, Layihə Menecerləri Dünya Qlobal Forumunun rəhbəri. Professor, doktor  Hiroşi Tanaka 10 beynəlxalq konqres, simpozium, konfranslar təşkil etmiş və keçirmişdir. O, 50-dən çox beynəlxalq elmi qurultay, simpozium və konfranslarda məruzə ilə iştirak etmişdir.

Siyahıya qayiıtmaq
Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.