Təlimçilər

Yerli təlimçilər

  IPMA Level D

"Layihələrin idarə edilməsinin əsasları" təlimi və "Microsoft Project" proqram təminatı üzrə təlimçi

İnşaat layihələrinin idarə edilməsi - planlaşdırma, maliyyənin idarə edilməsi, nəzarət, dəyişikliklərin idarə edilməsi üzrə geniş təcrübəyə malikdir.

  IPMA Level B
  Təlimçi

PM İCB kompetensiya elementləri üzrə təlimçi.
Bir sıra beynəlxalq layihələrdə, o cümlədən İT sahəsi üzrə mürəkkəb layihələrdə təcrübəli layihə meneceri

  IPMA Level B
  Təlimçi

Beynəlxalq neft-qaz layihələri və biznes proseslərinin idarə edilməsi sahələrində 10 ildən artıq təcrübəyə malikdir.

Layihələrdə və layihələrin idarə edilməsində dayanıqlıq və tarazlıq məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır.

  Primavera proqram təminatı üzrə təlimçi

Layihələrin planlaşdırılması və nəzarəti sahəsində dünyada praktikada ən çox tətbiq olunan Oracle Primavera P6 proqram təminatı üzrə təlimçi.

Oracle Primavera P6 və MS Project üzrə mütəxəssis.

  IPMA Level C
  PM İCB kompetensiya elementləri üzrə Trener və PM Soft kompüter proqramları üzrə Mütəxəssis

Layihələrin İdarə Edilməsi (LİE ) və Mind Mappinq sahələri üzrə təcrübəli Təlimçi / Müəllim;

  IPMA Level B
  PM İCB kompetensiya elementləri üzrə Təlimçi və PM Soft kompüter proqramları üzrə Mütəxəssis

Mühəndislik, riyaziyyat, İT texnologiyalar, Layihələrin İdarə Edilməsi (LİE ) sahələri üzrə təcrübəli Təlimçi / Müəllim.

Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.