Xəbərlər

9 Aprel 2018

Qərbi Kaspi Universitetinin rektoru Andris Leytas və Layihələrin İdarəedilməsi üzrə Azərbaycan Assosiasiyasının (AzPMA) prezidenti İqbal Babayev Əməkdaşlıq Memorandumunu imzalamışlar. AzPMA-dan verilən məlumata görə, memorandum AzPMA və Universitet arasında əməkdaşlıq münasibətlərini təmin etməklə layihə menecmentinin inkişafı, bu sahədə maarifləndirməni, layihələrin idarə edilməsi üzrə bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı birgə layihələrin icra olunmasını, bu sahədə birgə fəaliyyətin qurulmasını nəzərdə tutur.

Ətraflı  

9 Aprel 2018

30 mart tarixində Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Layihə Menecerlərinin klub görüşü keçirilmişdir.
Görüşü Assosiasiyanın prezidenti İqbal Babayev açaraq, IPMA-da keçirilən Direktorlar Şurasının görüşü və beynəlxalq konfrans barədə, eləcə də, xarıcdə gənc nəslin layihə menecmentinə olan marağı haqda söhbət açdı

Ətraflı  

14 Mart 2018

Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası hər kəsi PM Club görüşlərində layihələrin idarə edilməsi üzrə müxtəlif təcrübələr ilə tanış etməyə davam edir. Hər birinizi 30 mart tarixində saat 19.00-da 2018-ci il üzrə keçirilən ilk PM Club görüşünə dəvət edirik. Qeyd etmək istərdik ki, bu günə qədər artıq 19 görüş təşkil olunmuş və menecerlər Azərbaycanda həyata keçirilən müxtəlif sahəli layihələrlə, onların icrasında istifadə olunan alətlərlə, eləcə də layihə menecerləri ilə taniş olmuşdular.

Ətraflı  

9 Mart 2018

Təcrübə göstərir ki, layihələrin idarə edilməsi üzrə müasir texnologiyaların daimi təbiqi layihənin icrası üçün ayrılan vasitələrə 20% qənaət edir. Bu qənaət əsasən biznesin stabil inkişafında özünü büruzə verir, böhran vaxtlarında isə çox mühüm hesab olunur.

AzPMA layihələrin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar əsasında TƏLİM PROQRAMI və SERTİFİKATLAŞDIRMA İMTAHANI həyata keçirir.

Ətraflı  

14 Noyabr 2017

Layihənin kvalifikasiyalı idarə edilməsi menecerdən dərin peşəkar biliklər və təcrübə tələb edir. Əgər layihələrin peşəkar idarə edilməsindən söhbət gedirsə, bu zaman ilk növbədə layihələrin həyata keçirilməsi texnologiyalarının mütləq olmasından danışılmalıdır. Bu aspektə vaxtın, büdcənin, risklərin, podratçıların, kommunikasiya və insan resurslarının idarə edilməsini aid edə bilərik ki, AzPMA məhz bu standartlar üzərindən layihə menecerlərinə bilikləri aşılayır.

Ətraflı  

10 Oktyabr 2017

Layihələrin İdarə Edilməsi üzrə Azərbaycan Assosiasiyası (AzPMA) ASAN Xidmətin Tədris mərkəzində layihə menecmenti mövzusunda təlim keçirmişdir. Təlimdə ASAN Xidmətin əməkdaşları iştirak etmişdir.

Ətraflı  

10 Oktyabr 2017

29 sentyabr tarixində Layihələrin idarə olunması və innovasiyalar Mərkəzində IPMA-nın beynəlxalq sertifikatlaşdırma proqramını uğurla başa vuran layihə menecerləri və mütəxəssislərə sertifikatların təntənəli təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.

Ətraflı  

24 May 2017

Layihə-hər bir fəaliyyət növü kimi idarəetməyə ehtiyac duyur ki, məhz bu səbəbdən də layihələrin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar işlənib hazırlanmışdır. Belə ki, layihələrin idarə edilməsi üzrə IPMA standartları dünyanın bütün iri şirkətlərində tətbiq olunur. Layihələrin idarə edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası 2 iyun tarixindən etibarən IPMA standartlarına əsasən keçirilən “Layihələrin idarə edilməsinin əsasları” təliminə start verir. 

Ətraflı  

27 Aprel 2017

21 aprel tarixində Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə “Podratçıların seçimi və effektiv əlaqələrin yaradılması” mövzusunda layihə menecerlərinin klub görüşü keçirilmişdir.

Ətraflı  

18 Aprel 2017

Bu gün respublikamızda müxtəlif sahələr üzrə irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir və bununla da, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrə böyük investisiyalar qoyulur. Bu gün demək olar ki, iri layihələrin hər biri layihələndirmə, inşaat və obyektlərin eksplutasiyası üzrə həcmli işləri yerinə yetirən podratçılarlın cəlb edilməsi ilə işləyir. Podratçıların seçilməsi və onlarla qarşılıqlı iş əlaqəsinin yaradılması bacarığı böyük rəqabət üstünlüyü hesab edilərək nəzərdən qaçırılmır, çünki məhz bu istiqamət layihələri zamanında, məhdud büdcə və zəruri keyfiyyətlə həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Ətraflı  

12 Aprel 2017

“Layihələrin idarə edilməsinin əsasları” təlimi istənilən layihədə istənilən komanda ilə, istənilən şirkətdə uğurlu işin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan layihə menecmenti üzrə fundamental bilik və praktiki bacarıqların əldə edilməsi üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır.

Ətraflı  

22 Fevral 2017

Bütün dünyada layihələrin idarə edilməsi üzrə böyük bir təcrübənin tətbiqi həyata keçirilməkdədir. Belə ki, layihələrin idarə edilməsi üzrə IPMA standartları dünyanın bütün iri şirkətlərində tətbiq olunur. Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyası ətrafına 60 ölkəni birləşdirir. Azərbaycanda isə bu standartların təşviqi Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası - AzPMA tərəfindən həyata keçirilir.

Ətraflı  

13 Fevral 2017

Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası (AzPMA) və Qərb Universiteti - tələbələrin və gənc mütəxəssislərin layihələrin idarə edilməsi sahəsində kvalifikasiyasının artırılması üzrə IPMA beynəlxalq standartların təlimi ilə bağlı qarşılıqlı əməkdaşlıq sazişi imzalamışdır.


Ətraflı  

6 Yanvar 2017

Layihə-hər bir fəaliyyət növü kimi idarəetməyə ehtiyac duyur ki, məhz bu səbəbdən də layihələrin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar işlənib hazırlanmışdır. IPMA sertifikatlşdırma proqramı – məhdud resurlardan istifadə etməklə layihələrin idarə edilməsində zəruri hesab olunan təcrübə və bacarıqların vahid birləşməsini təşkil edir. Bu standartlara əsasən, layihə meneceri idarəetmənin üç istiqamətdən ibarət olmasını mütləq bilməldir: texniki, davranış və kontekstual.

Ətraflı  

31 Dekabr 2016

İlk öncə həyatımda köhnə ildə etdiyim səhvləri etməməyə söz verirəm. Bu cür “astanalar” köhnə ili yeni ildən ayırır. Və yeni ilin bu xüsusiyyəti həmçinin layihə idarəetməsində istifadə edilməlidir.

Ətraflı  

27 Dekabr 2016

24 dekabr tarixində “Layihələrin idarə edilməsində informasiya texnologiyaları və məhsullar” mövzusunda layihə menecerlərinin klub görüşü keçirilmişdir. Təşkilatçı - Layihələrin İdarə Edilməsi Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası – AzPMA olmuşdur. Bu görüşlərin keçirilməsində əsas məqsəd layihələrin peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və beynəlxalq standartlarla cəlb olunmasıdır.

Ətraflı  

19 Dekabr 2016

İnformasiya texnologiyaları dedikdə, proseslərin cəmlənməsi, ötürülməsi, məlumatın saxlanılması və istifadəçilərə çatdırılması nəzərdə tutulur. Layihələrin İdarə Edilməsi Assosiasiyası Azərbaycanda həyata keçirilən maraqlı layihə təcrübələrini toplamaq və onları layihələrlə işləyən bütün mütəxəssislərlə bölüşməyi özünə vəzifə hesab edir.

Ətraflı  

25 Noyabr 2016

Layihələrin idarə edilməsi üzrə korporativ məlumat sistemi hər bir layihə iştirakçısını qarşısında duran məqsədə çatmaq üçün proqram modulları ilə təmin etməlidir. Primavera proqram təminatı-müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən layihə komandasını xüsusiləşdirilmiş alətlər ilə təmin etməyə imkan yaradır.
Layihələrin İdarə Edilməsi Azərbaycan Assosiasiyası 01 dekabr tarixindən etibarən Primavera proqram təminatı üzrə təlimə start verir. Təlim 16 saat olmaqla 8 dərs davam edəcəkdir. Dərslər iş vaxtından sonra keçiriləcəkdir.

Ətraflı  

4 Noyabr 2016

Uğurlu təşkilatlar layihələri məhdud vaxt və nəzərdə tutulmuş büdcə üzrə həyata keçirərək uğurlu nəticələr əldə edirlər. Bu səbəbdən də, rəhbərlər layihələri effektiv idarə edə biləcək mütəxəssisləri cəlb etməkdə maraqlıdırlar. Layihə komandasını necə yaratmalı? Layihə büdcəsinə necə nəzarət etməli? Bu suallar layihələrin idarə edilməsində aparıcı hissələr hesab edilməklə bərabər, konkret layihə çərçivəsində digər proseslər ilə də sıx əlaqəlidir.
Hər birinizi Noyabr ayında başlayacaq təlimlərimizdə iştirak etməklə bu mütəxəssisləşmiş kompetensiyalar ilə tanış olmağa dəvət edirik.

Ətraflı  

3 Noyabr 2016

Dostlar, həmkarlar, hörmətli layihə menecerləri!

Peşəkar bayram - Beynəlxalq Layihə Meneceri günü münasibətilə səmimi təbriklərimizi Sizə çatdırırıq!

Ətraflı  

  • 1
  • 2
Şirkətimizin məqsədi - yüksək keyfiyyətlə genişmiqyaslı xidmət növlərini təqdim etməkdir.