fbpx

Standart – ICB4

Layihə mühitində kompetensiyalar birdən çox əsas kompetensiya indikatorlarını özündə birləşdirən 29 kompetensiya elementinə ayrılıb.
• Perspektivli kompetensiyalar (5 element)
• İnsan kompetensiyaları (10 element)
• Praktiki kompetensiyalar (14 element)
Layihə və proqramların idarə edilməsi müvəqqəti fəaliyyət olduğu bir vaxtda, portfelin idarə edilməsi daimi prosesdir. ICB4®-də təqdim edilmiş kompetensiyalar layihələr, proqramlar və portfellərə uyğun olaraq strukturlaşdırılıb.

Perspektivli kompetensiyalar:

Fərdlərin ətraf mühitlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərdikləri metodlar, alətlər və texnikaları təsvir edir, həmçinin insanlar, təşkilatlar və birliklərin layihə, proqram və layihə portfellərini həyata keçirmək və dəstəkləmək səbəblərini əsaslandırır.

İnsan kompetensiyaları:

Layihə, proqram və ya layihə portfelində iştirak yaxud rəhbərlik üçün zəruri olan şəxsi və şəxslərarası kompetensiyaları təsvir edir.

Praktiki kompetensiyalar:

Layihə, proqram və layihə portfellərinin uğurla həyata keçirilməsi üçün istifadə edilən metodlar, alətlər və texnikaları təsvir edir.

Layihə menecerinin kompetensiyası üzrə elementlər

Perspektivli kompetensiyalar:
 • Strategiya
 • Rəhbərlik, sturuktur və proseslər
 • Uyğunluq, standart və qaydalar
 • Hakimiyyət və maraqlar
 • Mədəniyyət və dəyərlər
İnsan kompetensiyalar:
 • Özünürefleks və özünüidarəetmə
 • Şəxsi bütövlük və etibarlılıq
 • Şəxsi ünsiyyət
 • Münasibət və qarşılıqlı fəaliyyət
 • Liderlik
 • Komanda işi
 • Münaqişə və böhranlar
 • İxtiraçılıq
 • Razılaşdırma
 • Nəticəyönümlülük
Praktiki kompetensiyalar:
 • Dizayn
 • Tələblər, tapşırıq və faydalar
 • Məzmun
 • Zaman
 • Təşkilat və informasiya
 • Keyfiyyət
 • Maliyyələr
 • Resurslar
 • Satınalmalar və tərəfdaşlıq
 • Planlaşdırma və nəzarət
 • Risklər və imkanlar
 • Maraqlı tərəflər
 • Dəyişikliklər və transformasiya
 • Seçim və balanslaşdırma

Əlavə kompetensiya elementləri:

 • Layihələrin idarə edilməsində informasiya texnologiyaları;
 • Layihə ofisinin yaradılması və idarə olunması;
 • Layihələrin  idarə edilməsi metodologiyası;
 • Şirkətin texniki yetkinlik modeli;
 • Layihələrin  idarə edilməsində biznes proseslər;
 • Layihə-yönümlü təşkilatların inkişafı və onların strukturu.