fbpx

Arzu Kerimova

Arzu Kerimova

 • 28097 saylı hərbi hissədə radio quraşdırıcı
 • 84 saylı TPM-də komsomol komitəsinin katibi
 • 74 saylı TPM-in partiya komitəsinin katibi
 • Peşə təhsili üzrə respublika metodika idarəsində böyük metodist
 • ADPU-nu zərbəçi olaraq bitirmişdir
 • Yaşlıların təhsili üzrə təlimçi
 • Kurikulum üzrə təlimçi
 • Təhsil müəssisələrində fəlakət riskinin azaldılması layihəsi çərçivəsində təlimlər üzrə təlimçi
 • Mentorluq üzrə təlimçi
 • Reproduktiv sağlamlıq üzrə təlimçi
 • DACUM-tədris planlarının hazırlanmas metodologiyası üzrə təlimçi
 • YUNİSEFİN təşkil etdiyi Gender təhsili üzrə təlimçi
 • İnklüziv təhsil üzrə təlimçi
 • İlk peşə ixtisas təhsili sistemində nəzəriyyə və təcrübənin birləşdirilməsi üzrə təlimçi
 • UNİCEF tərəfindən həyata keçirilən Azərbaycanda əlilliyi olan uşaqlar üçün keyfiyyətli inklüziv təhsilin genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində İnklüziv Təhsil üzrə təlimçi
 • Fəaliyyət28097 saylı hrbi hissədə radio quraşdırıcı
 • SertifikatAZ.20.D.00188
 • Etibarlılıq11/6/2025