fbpx

IPMA A level

Documents

The following documents are required to obtain an international IPMA certificate:

Application form

Application from(download) intended to apply one of the international IPMA certification and classify identification of candidate. Nominees who participate certification process in project management have been informed in application form about terms of certification process and the obligations of applicants. The application form includes, presentation of project, program and portfolios information, as well as, information on the responsibilities for payment of certification process fee. The applicants also note that they are aware of publication of certified experts list, results of suspend project manager actions and abuse of certification in public sources. Candidate signs application form after filling out it.

Resume (CV)

 • The following information must contain in your resume:Information on the applicant;
  Education;
 • Professional skills;
 • Career;
 • Training courses, workshops etc. in the field of project management;
 • Studied the literature (resources) on project management;
 • Education in project management;
 • Publication of the applicant on the project management subject;
 • Referee references.
Self- Assessment sheet

To draw up self-assessmen (download) is a typical requirement for candidates in IPMA certification. Self – assessment which is part of IPMA certification system helps to candidate evaluate his/her strong and additional attention required sides. Applicant mustbe able to draw up self – assessment sheet attentively in each new stage. This kind of assessment helps to candidate to make a responsible decision on the choice of related course and training.

Reference

Candidate must present references (contact information of referees is required) referees on the behalf of those 2 (two) referees. At least one of the referees must be customer representative or general manager and member of project team. Assessors should contact with this referees for the information.

Report (A, B and C level)

The report describes the use of candidate knowledge about project management in real situations on levels:

Level A: the portfolio or program, consisting of a significant number of projects.
Level B: the project with a complex control system.
Level C: the project with limited complexity of the control system
Level D: report is not required.
Report is an important source for the interview. In the report typical situation and tasks during project management, events and results, the role of the candidate and other interested parties, applied methods and tools, the experience gained and the results should be described.

The current report should be based on NCB and ICB version 3.0. Candidate must demonstrate competences through using NCB elements as much as possible.

A written exam

As a rule, the written exam conducted in a few hours and is composed of several types of questions:

Direct questions (multiple choice questions, logical thinking, assessing the extent of 1-2 sentences or short list of answers, and the choice of the correct answer);
Essay on a selected topic (eg, project proposal, project expenditure sheet, process description);
Logical tasks (game assignments, mini-situation etc.)

Hesabat

Namizədlər A və B səviyyə imtahan nəticələrinə və ən xırda təfərrüatı ilə təqdim etdikləri hesabata görə qiymətləndirilirlər. Bu hesabat namizədin ərizəsində qeyd olunan əsas yekun hesabatla əlaqələndirilir.

Hesabat iddiaçının bacarıq elementlərinin başqalarının rəhbərliyi altında tətbiq edildiyini göstərir. Burada maksimum 15 səhifədən ibarət mətn və 15 səhifəlik nəticə yerləşdirilə bilər. Hesabat ümumi şifrə ölçüsünə müvafiq qaydada 11 tam ölçüdə qeyd edilməlidir.

 

Background: Namizəd məzmunda göstərilən layihə, program və ya portalın hər xırda təfərrüatını təmin etməklə, şirkət təmsilçisinin hədəfi, potensialı və layihə, proqram və ya portal təşkilatlar, şirkətlər birliyi və hətta hər bir insan resursları üçün məsuliyyət daşıyır.

Layihə proqram və ya portal idarəetmə nizamnaməsi:

 • Namizəd idarəetmə nizamnaməsini layihə, proqram və ya portal ilə əlaqədar bacarıq elementlərinin səviyyələrə görə tətbiq olunmasını təmin edir.
 • Nizamnamənin bir hissəsi olaraq hesabatda namizədin təcrübəçi olduğu yerin ünvanı qeyd olunmalıdır.
 • Bütün bunlar məsləhət sayəsində əldə edilmiş nəticələrdə və yaxşı mənimsənilmiş dərslərdə əksini tapır.

The provisions of the report must be described in the annexes. Links to provisions must be included in the text of the report. If some components of qualifications are irrelevant for the project, program or portfolio, in respect of which the written report, accordingly, an explanation of why it happened and how he used them in other projects, programs and portfolios need to be asked from candidate.